Medehuurderschap

Als medehuurder heb je dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Je bent bijvoorbeeld – net als de hoofdhuurder – verantwoordelijk voor de woning en de huurbetalingen en je hebt ook huurbescherming. Hoe je medehuurder wordt lees je hieronder. 

Ben je getrouwd met de hoofdhuurder, of hebben jullie een geregistreerd partnerschap?

Dan ben je automatisch medehuurder en is medeondertekening van de huurovereenkomst niet nodig. Het is wél belangrijk dat wij weten dat je medehuurder bent. Je kunt ons dat schriftelijk laten weten. Stuur met je brief een kopie van de trouwakte of de partnerschapregistratie én de volledige gegevens van je partner mee.

Woon je samen zonder dat je dat officieel hebt vastgelegd?

Dan kun je medehuurderschap bij ons aanvragen. Dat kan schriftelijk. Zorg je dat je een kopie van het uitreksel Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente meestuurt.

Er zijn wél een paar voorwaarden:

Jullie voeren een duurzame, gemeenschappelijke huishouding. Dat houdt in dat jullie:

  • een samenlevingscontract hebben, of:
  • minimaal twee jaar een gezamenlijke bankrekening hebben;
  • allebei op dit adres bij de gemeente staan ingeschreven (minimaal twee jaar);
  • minimaal twee jaar samen op dit adres wonen.

Jullie samenleefsituatie loopt niet binnen afzienbare tijd af.
(Inwonende kinderen, ongeacht de leeftijd, kunnen meestal geen medehuurder worden.) 

We kunnen je aanvraag afwijzen, als:

  • jullie nog geen twee jaar samenwonen;
  • je niet aan de gestelde voorwaarden voldoet;
  • je financiële situatie niet toereikend is om de huur te betalen;
  • de hoofdhuurder van plan is om te verhuizen.
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden