Stichting Present en De Veste ondertekenen overeenkomst voor nauwe samenwerking

Publicatiedatum: 23-09-2016

De samenwerking tussen Stichting Present Hardenberg en De Veste is geïntensiveerd met het aangaan van een nieuwe overeenkomst. Een belangrijk raakpunt tussen onze organisaties is het centraal plaatsen van mensen die hulp nodig hebben. Beide dragen wij vanuit onze kracht bij aan een samenleving die aandacht heeft voor ieder medemens.

Duurzame en bewuste samenleving


Met de inzet van vrijwilligers biedt Present hulp aan mensen in de gemeente Hardenberg die dat nodig hebben omdat zij zelf niet de gezondheid, het netwerk of het geld hebben om dat te laten doen. Daarmee slaan zij een brug tussen mensen die iets kunnen bieden en mensen die hulp behoeven.

Voor ieder mens is het fijn dat zij de helpende hand krijgen toegereikt, wanneer dat ze vanuit eigen kracht niet lukt. “Ook onze eigen huurders wensen wij die steun van harte toe en door onze samenwerking met Present kunnen wij hen die ook via deze weg bieden” geeft Janine Gerardts, directeur-bestuurder van De Veste aan. “De inzet in de maatschappij van Present komt overeen met onze ambitie. Wij willen komen tot een betere woon- en leefomgeving waarin mensen worden gestimuleerd en in staat zijn om de regie van hun eigen leven te voeren”. In nauwe samenwerking kunnen door de stichting activiteiten worden verricht bij onder meer huurders van De Veste. 

 

Op www.stichtingpresent.nl staat beschreven hoe je hulp kunt bieden en vragen.

Share this page

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden