Krachtig partnership brengen wonen en zorg samen

Publicatiedatum: 10-11-2016

Met zorg op maat in een eigen woonomgeving krijgen mensen de kans om weer de regie op hun eigen leven te nemen.

Een gedeeld standpunt van waaruit zich voor De Baalderborg Groep, Woningstichting De Veste en Stichting K-vriendelijk een kans voor deed om een thuis te realiseren voor een bijzondere doelgroep. Op korte termijn betrekt Stichting K-vriendelijk een kleinschalige woonvoorziening voor beschermd wonen met een logeerhuis aan de Gasthuisstraat in Ommen. Een initiatief dat mogelijk werd door een krachtig partnership. Dat ontstond toen De Veste als verbindende schakel de wensen van de Baalderborg Groep koppelde aan de behoefte om te huren van stichting K-vriendelijk en nu leidt tot dit resultaat. 

Wensen en behoeften

De basis van het partnership tussen De Baalderborg Groep, Woningstichting De Veste en Stichting K-vriendelijk werd gevormd tijdens de gesprekken over de wensen en behoeften die zij  hebben voor bijzondere doelgroepen. Waar de ene partij ruimte zocht, wilde de andere partij afstoten. In de door De Veste gerealiseerde nieuwe Oldenhaghen heeft De Baalderborg Groep haar cliënten samen gebracht en voorziet hen in een breed zorgaanbod op 1 plek. Met het verhuizen van haar cliënten naar het nieuwe Oldenhaghen, bleef aan de Gasthuisstraat een leeg gebouw achter. Deze woonvoorziening in het centrum van Ommen bood het antwoord op de wens van K-vriendelijk, zij zocht een plek die geschikt is voor woongroepen om te huren. In overleg met K-vriendelijk heeft De Veste afgesproken het gebouw te kopen van de Baalderborg Groep en te verhuren aan K-vriendelijk. “Voor onze cliënten biedt dit de mogelijkheid om in hun eigen vertrouwde omgeving beschermd te wonen of logeren en zich verder te ontwikkelen. De realisatie van deze nieuwe locatie is een prachtig voorbeeld van lokale samenwerking in het belang van de cliënten. We hopen hiermee anderen te inspireren om de samenwerking met elkaar aan te gaan, benoemt Ben van den Barg bestuurder van Stichting K-vriendelijk“ .

“Dat je iets kan betekenen voor een ander, dat vinden wij van wezenlijk belang geeft Janine Gerardts – Godderij directeur-bestuurder van De Veste aan. Voor ons sluit deze keus aan op onze ambitie waarin wij samen met andere partners een betere woon- en leefomgeving voor iedereen willen creëren. Juist door er voor mensen te zijn en echt naar ze te luisteren.” Met de realisatie van dit ‘logeerhuis’ via stichting K-vriendelijk helpt De Veste mee een omgeving te creëren waarin mensen worden gestimuleerd en in staat zijn regie op hun eigen leven te voeren. Zij zijn namelijk niet in staat zelfstandig te wonen en met deze vorm van begeleid wonen wordt dit wel mogelijk gemaakt. Juist door de gebundelde kracht kan de woonvoorziening worden gerealiseerd. De ene partij kan namelijk niet zonder de andere om deze ontwikkeling waar te kunnen maken. “Wij vinden dat iedereen recht heeft op een waardevolle en zo zelfstandig mogelijke manier van leven”, vult Berry Evertsen hoofd Vastgoed van de Baalderborg Groep aan .”Voor onze cliënten is dat in locatie de Mulert, binnen de  nieuwe Oldenhaghen. Een leegstaand pand aan de Gasthuisstraat  is niet goed voor de Baalderborg Groep maar ook niet voor Ommen. Daarom  is het extra mooi dat wij deze locatie met elkaar weer een nieuwe invulling konden  geven. “

Invulling maatschappelijke opgave

De vraag naar deze kleinschalige woonvormen voor cliënten die 24 uur nabijheid en een beschermde woonomgeving nodig hebben neemt toe. Het is een gezamenlijke maatschappelijke opgave om er voor te zorgen dat deze cliënten goed en passend worden gehuisvest en gestimuleerd en begeleid worden om zelfstandig te kunnen (gaan) wonen. De woonvoorziening aan de Gasthuisstraat biedt straks zowel intensieve zorg als logeerplekken, voor bijvoorbeeld crisisopvang. Daarnaast liggen vlakbij appartementen die bewoond kunnen worden door cliënten van K-vriendelijk. Deze appartementen vielen eerst met voorkeursrecht toe aan De Baalderborg Groep en bieden nu een nieuw huis aan cliënten van K-vriendelijk. Zo kunnen zij vanuit een beschermde omgeving de stap zetten naar een eigen woonomgeving. 

Share this page

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden