Benchmark toont goede score en ontwikkelkansen

Publicatiedatum: 24-11-2016

Vandaag zijn de scores van de Aedes Benchmark gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. In het onderzoek dat de corporaties onderling met elkaar vergelijkt presteert Woningstichting De Veste goed en laat ze zien dat de financiën op orde zijn.

Daarnaast bieden de uitkomsten ook perspectief voor De Veste om zich verder te verbeteren. Het optimaliseren van diverse processen, zoals de reparatieverzoeken, was al in gang gezet en wordt de komende maanden geoptimaliseerd. Zo blijft de organisatie zich continue ontwikkelen. 

Verschillende prestaties vergelijken

In het onderzoek worden alle deelnemende corporaties op verschillende prestatievelden vergeleken. Zo gaat het ‘huurdersoordeel’ over de tevredenheid over een aantal primaire processen, zoals het betrekken en verlaten van een woning of reparatieverzoeken. Hiervoor worden aan de huurders van de corporatie diverse vragen gesteld die uitmonden in een cijfer. Het onderdeel ‘Bedrijfslasten’ heeft betrekking op de kosten, zoals personeel en kantoor, die de corporaties maken. Zowel deze cijfers als de cijfers van de huurders worden met elkaar vergeleken en leidden tot een A-, B-, of C-notering.

Financiën op orde

Met een A notering scoort De Veste zeer goed op het onderdeel ‘Bedrijfslasten’. Wederom is de corporatie erin geslaagd om met haar bedrijfslasten opnieuw fors lager uit te komen dan het gemiddelde van de sector. Het afgelopen jaar is er voor het verder ontwikkelen van de organisatie in de nieuwe identiteit veel geïnvesteerd in de organisatie.  De uitgaves en besparingen leiden tot positieve resultaten, waarvan uiteindelijk de huurder profiteert.

De score van het huurdersoordeel viel voor De Veste dit jaar lager uit met een C notering. Opvallend, omdat nieuwe huurders van de Veste de dienstverlening bij het betrekken van de nieuwe woning waarderen met een gemiddeld cijfer van 7,6. En de huurders die vertrokken de dienstverlening bij het verlaten van de woning waarderen met een gemiddeld cijfer van 7,6. Positieve cijfers. Ruimte voor verbetering werd zichtbaar bij het onderdeel reparatieverzoeken. Deze waarderen de huurders met een gemiddeld cijfer van een 7,1. De huurders geven daarbij wel aan dat het resultaat van de reparatie wordt gewaardeerd met een 7,6 en voor de vriendelijkheid van de onderhoudsmedewerker gaven zij 8. De termijn waarbinnen de reparatie werd uitgevoerd werd gewaardeerd met een 7.  Dat is aan de lage kant en daarom moet de snelheid omhoog. Voor de huurders moet het ook eenvoudiger worden om een reparatieverzoek te melden. Daarvoor wordt in 2017 ook de digitale weg geïntroduceerd, met de invoering van een huurdersportaal. Een korte lijn, zodat de monteur spoedig kan helpen en het euvel snel verholpen is. 

Share this page

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden