Janine Gerardts-Godderij, directeur-bestuurder bij De Veste: "Het gaat bij ons nu écht om de mensen"

Publicatiedatum: 15-12-2016

“In 2015 hebben we onze organisatiestrategie drastisch veranderd. Vroeger draaide het vooral om het optimaliseren van efficiency in de bedrijfsvoering. Nu gaat het bij ons écht om de mensen en richten we ons veel meer op het intensiveren van de relaties met onze stakeholders, huurders en woningzoekenden.”

“Echt luisteren naar hun wensen en behoeften, daadwerkelijk iets daarmee doen en samen op zoek gaan naar oplossingen en vormen van samenwerking… Dát is bij ons nu leidend. In 2017 willen we onze partnerships met zorginstellingen, welzijnsorganisaties, belangengroepen, collega-corporaties en de gemeentes verder uitbouwen en verdiepen. Dit jaar hebben we daarin al mooie stappen gezet. Ik noem een paar voorbeelden.”

Prestatieafspraken

“De overheid verplicht ons nu om prestatieafspraken te maken met gemeentes. Jammer, want nu lijkt het of we dat doen omdat het moet. Maar we willen het echt zelf en we hebben er keihard aan gewerkt. Met Hardenberg, Ommen, Enschede, Dalfsen en Terschelling, waar de kern van ons woningbezit ligt, hebben we concrete, heldere afspraken gemaakt over wie welke bijdrage gaat leveren. Daarin klinkt ook heel duidelijk door waar we voor staan: dat we vastgoed zien als middel en dat onze dienstverlening veel verder gaat dan het bouwen en verhuren van huizen.”

Nieuwbouw en uitdagingen

“In Hardenberg en Ommen gaan we versneld nieuwe woningen bouwen. Zelfs méér dan gepland was. Dat is nodig, want er ontstaat extra druk op de woningmarkt door de komst van statushouders. Daarbij houden we natuurlijk het belang van de wijken goed in het oog. We moeten geen twintig statushouders bij elkaar in een wijk huisvesten. Dat zou niet goed zijn voor andere mensen die er wonen, maar ook niet voor de integratie van de statushouders. En in Ommen creëren we woningen aan een hofje. De toekomstige huurders daarvan worden uitgedaagd om na te denken over wat ze kunnen bijdragen om daar samen met hun buren prettig te wonen.”

Nieuw woonruimte verdeelsysteem

“Samen met collega-corporatie Beter Wonen Vechtdal hebben we een nieuw systeem ontwikkeld voor de toewijzing van huurwoningen in het Vechtdal. In de eerste helft van 2017 is onze nieuwe, gezamenlijke website klaar. Dan kun je op één plek op het internet reageren op woningen van zowel Beter Wonen Vechtdal als van ons. Een ander onderdeel van het nieuwe systeem is dat we bij de toewijzing van de woningen niet meer loten, maar toewijzen op basis van inschrijfduur of woonduur. Per 1 december hebben we dat veranderd. Dat is veel duidelijker voor iedereen. Ook in Enschede werken we met verschillende partijen aan een gezamenlijke online portal voor studentenwoningen.”

Start verduurzamen woningen

“Onze ambitie is dat onze woningen in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. In het verleden konden huurders wel op eigen initiatief maatregelen nemen, maar wij waren daarin niet proactief. Nu wel. We zijn in 2016 gestart met het verduurzamen van onze woningen in de Vogel- en Bloemenbuurt in Dedemsvaart. En recent hebben we het verduurzamen van 180 woningen in gang gezet, verspreid over wijken in verschillende gemeentes. We hebben daarbij intensief persoonlijk contact met de bewoners. We doen dat allemaal overigens zonder de huren te verhogen. Het volledige profijt van onze investering gaat dus naar onze huurders.”

 “Om het duurzaamheidsgedrag van mensen positief te beïnvloeden, werken we met energiecoaches. Dat is een gezamenlijk initiatief van De Veste met de gemeente Ommen-Hardenberg en Stichting De Stuw. Die coaches zijn vrijwilligers, vaak mensen die op zoek zijn naar werk en moeilijk aan de slag komen. Wij zorgen voor hun opleiding en ze krijgen zo ook werkervaring. Dat mes snijdt dus aan meerdere kanten. Zij bezoeken de bewoners van de huizen die we al hebben verduurzaamd en gaan met hen in gesprek over hoe ze nog meer kunnen besparen op energie. Het is goed voor hen, voor onze huurders én voor het milieu.”

 “We timmeren op alle fronten hard aan de weg en dat was ook écht nodig. We komen van ver, maar we zijn goed bezig, samen met onze relaties. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om jullie te bedanken voor je vertrouwen en betrokkenheid en wens iedereen fijne feestdagen met familie en vrienden.”

Share this page

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden