Prestatieafspraken met Ommen, Dalfsen, Hardenberg en Enschede getekend

Publicatiedatum: 27-12-2016

Nu de laatste handtekening is gezet zijn alle prestatieafspraken definitief. Voor 15 december zijn de prestatieafspraken getekend in de gemeenten Ommen, Dalfsen, Hardenberg en Enschede. En daar zijn we trots op!

Samen met de huurdersverenigingen, gemeenten en betrokken woningcorporaties hebben we hard gewerkt aan het maken van goede afspraken over de maatschappelijke opgaven in de gemeenten. Zoals de huurdersverenging Verenigd Huurbelang zo mooi verwoordde: “We hebben met De Veste en de gemeente op een zeer plezierige wijze samengewerkt, waarbij de gezamenlijkheid hoog in het vaandel stond.” In de prestatieafspraken is opgenomen waar de betrokken partijen de komende jaren samen aan willen werken in de gemeenten. Ook zijn er heldere afspraken gemaakt over wie welke bijdrage gaat leveren. Zo proberen we samen het woonplezier in de gemeenten te vergroten. Belangrijke thema’s zijn: voldoende betaalbare huurwoningen, prettige leefbare buurten en wijken, duurzaamheid en extra aandacht voor hen die het nodig hebben.

Het realiseren van voldoende betaalbare woningen doen we onder andere door het bouwen van nieuwe woningen, een gematigd huurbeleid, het verlagen van de woonlasten door duurzaamheidsmaatregelen en het bevorderen van de doorstroming. Om prettige leefbare buurten en wijken te creëren investeren we in 2017 in sociale en fysieke leefbaarheidsactiviteiten die bewoners zelf opzetten en uitvoeren. De duurzaamheidsmaatregelen zijn er op gericht dat onze totale woningvoorraad voor 2020 een gemiddeld energielabel B heeft. Ook voelen we ons verantwoordelijk voor het woongenot van onze huurders en hun buren. Goed luisteren naar wat er speelt is daarbij een startpunt. Zo werken we toe naar een woonomgeving die aan de wens voldoet. 

Volgens Janine Gerardts-Godderij, directeur-bestuurder van De Veste, benadrukken de gemaakte prestatieafspraken heel duidelijk waar De Veste voor staat: “We zien vastgoed als middel en onze dienstverlening gaat veel verder dan het bouwen en verhuren van huizen. We willen ons verbinden aan de maatschappelijke opgaven die spelen in de gemeenten. Daar hadden we de wet niet voor nodig gehad. We hebben keihard gewerkt aan de prestatieafspraken, omdat we het zelf willen en niet omdat het moet.”

Share this page

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden