Onderzoekstraject positief afgesloten

Publicatiedatum: 21-04-2017

Eind vorig jaar stonden er negatieve artikelen over onze organisatie en bestuurder in de krant. De aanleiding was een persoonlijke relatie tussen Janine-Gerardts-Godderij, onze bestuurder, en de directeur van een leverancier van De Veste. We hebben daarom een onderzoek laten uitvoeren met als doel om te toetsen of er sprake is geweest van integer en legitiem handelen van De Veste.

Dit spitste zich toe op opdrachten van de betrokken leverancier en het onderzoeken of de geldende codes, wetten, bevoegdheden en reglementen goed werden toegepast en uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke partij (PwC).

Conclusie onderzoek

De conclusies van de onderzoeken is dat er voor en tijdens de opdrachtverstrekking en de uitvoering hiervan, is gehandeld conform de wettelijke regels waaraan de corporatiesector moet voldoen en conform de (aanvullende) regels en procedures van De Veste. De onderzoeken bevestigen daarnaast in algemene zin dat de opdrachten die wij aan de leveranciers toekennen (en ook bij de betreffende leverancier) verlopen volgens een transparant integer proces. Tenslotte geven de onderzoeken aan dat de maatregelen die het bestuur en de Raad van Commissarissen hebben genomen naar aanleiding van de betreffende situatie, passend zijn. Daarnaast is op verzoek van de Autoriteit Woningcorporaties een zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen uitgevoerd. Deze evaluatie is met enkele leerpunten op een positieve manier afgesloten. 

Standpunt Autoriteit Woningcorporaties

Wij hebben de onderzoeksresultaten ter inzage aan de Autoriteit Woningcorporaties aangeboden en deze heeft ons een schriftelijke reactie gestuurd. De Autoriteit besluit deze reactie met de woorden: “Op basis van de uitkomst van het onderzoek door het onderzoeksbureau, uw standpunt hierover en de uitkomst van de (zelf)evaluatie, zie ik geen enkele aanleiding voor verder onderzoek in deze kwestie. De Aw beschouwt deze aangelegenheid, op basis van de uitkomsten van de onderzoeken, als afgedaan.”  De volledige brief treft u aan in deze link.

Wij kijken terug op een enerverende periode die wij met de resultaten van het onderzoek en de bekrachtigde reactie van de Autoriteit nu positief kunnen afsluiten. 

Share this page

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden