Onze nieuwe koers wordt herkend, gevoeld en gewaardeerd!

Publicatiedatum: 04-05-2017

Begin dit jaar hebben we laten onderzoeken of – en zo ja in hoeverre – het beeld van De Veste bij onze samenwerkingspartners de afgelopen twee jaar is veranderd. Hoe beoordelen ze onze houding, ons imago en onze reputatie? Welke behoeften hebben ze en wat verwachten ze van de samenwerking?

Aan het onderzoek hebben twintig vertegenwoordigers van gemeenten, huurdersverenigingen, zorgorganisaties, collega-woningcorporaties en Universiteit Twente meegewerkt. We willen ze daarvoor graag nogmaals hartelijk bedanken.

De uitkomsten

De nieuwe koers die we twee jaar geleden hebben ingezet, wordt herkend, gevoeld en gewaardeerd. Daar zijn we enorm trots op!

Het beeld dat onze partners nu van ons hebben, blijkt de laatste twee jaar sterk te zijn veranderd. Ons imago is gekanteld en we stralen nieuwe energie uit. We worden gezien als een gelijkwaardige en betrouwbare partner, een volkshuisvester en een huurdersgerichte organisatie. Men verwacht ook dat we doorgaan op de ingeslagen weg.

Er zijn weliswaar wat aandachtspunten (met name op het gebied van de verdere professionalisering van onze organisatie), maar iedereen beseft dat zoiets niet van de ene dag op de andere kan worden gerealiseerd. We scoren hoog (gemiddeld een rapportcijfer van bijna een 8) op punten als ‘luisteren naar wensen van onze partners’, ‘over onze eigen grenzen heen kijken’, ‘continu werken aan verbetering’, ‘onze zaken financieel op orde hebben’, ‘bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze huurders’ en ‘persoonlijke betrokkenheid van onze medewerkers’.

Behoeften en verwachtingen

Al onze partners hebben één gemeenschappelijke wens: een betrouwbare partner die goed samenwerkt, open, eerlijk, transparant en duidelijk is en afspraken nakomt. Die kwaliteiten vinden ze bij ons en daar worden we erg blij van. Natuurlijk hebben verschillende partners onderling ook verschillende behoeften en verwachtingen...

De gemeenten verwachten vooral dat we onze kerntaken uitvoeren (sociale huurwoningen bouwen en de woon- en leefomgeving van onze huurders verbeteren), dat we de prestatieafspraken nakomen en dat we duidelijk zijn over onze toekomstplannen.

De huurdersverenigingen willen gelijkwaardige partners zijn die gehoord (blijven) worden. Ze verwachten dat wij een voortrekkersrol gaan spelen bij de huurdersparticipatie. Ook vinden ze dat onze wijk- en gebiedsconsulenten (nog meer) een netwerk kunnen vormen met de huurders. Ze hebben de afgelopen twee jaar erg intensief met ons samengewerkt. Dat heeft ze veel extra tijd en moeite gekost. Ze hebben aangegeven dat dat in de toekomst wel iets minder mag zijn. Als het gaat om onze kerntaken, hebben ze – net als de gemeenten – behoefte aan meer (sociale) woningbouw en ze verwachten dat we daarin nog meer maatwerk leveren.

Ook de zorgorganisaties hebben behoefte aan meer maatwerk, vooral met betrekking tot voorzieningen en flexibiliteit in de huurovereenkomsten. Ze verwachten intensivering van het partnerschap: gezamenlijkheid, dialoog, gelijkwaardigheid en een bredere relatie dan die van huurder-verhuurder. Graag zien ze dat wij de gezamenlijkheid opzoeken met alle zorgpartners tegelijk, in plaats van alleen één op één partnerschappen.

De collega-woningcorporaties willen graag dat wij ons focussen op de gebieden waarin we opereren. Als het gaat om het partnerschap hebben ze vooral behoefte aan het delen van visies. In hun ogen is er nu een goede samenwerking. Ze willen op dezelfde manier doorgaan.

Voor ons is dit alles het bewijs dat we op de goede weg zijn en daar zijn we erg trots op. Met alle waardevolle informatie uit het onderzoek in onze binnenzak gaan we verder invulling geven aan de samenwerking met onze partners. Een eerste moment daarvoor is de stakeholdersbijeenkomst op 10 mei a.s.

Share this page

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden