Huurders van De Veste worden ontzien door beperkte huurverhoging

Publicatiedatum: 11-05-2017

Ook in 2017 kiest Woningstichting De Veste er weer voor om de jaarlijkse huurverhoging zo laag mogelijk te houden. Voor álle huurders geldt dat per 1 juli de huur met 0.3% verhoogd wordt. Dit is 2,5% tot 4% lager dan wat wettelijk is toegestaan. Deze keuze is in lijn met het pas opgestelde sociale huurbeleid van de corporatie en bevestigt de sociale koers die sinds twee jaar is ingezet.

Geld om te investeren

Door de huren van alle woningen enigszins, maar wel zeer beperkt, te verhogen behoudt De Veste de financiële mogelijkheid om de verduurzaming van haar woningvoorraad door te voeren. In de komende jaren worden ruim 2.000 woningen energetisch verbeterd naar gemiddeld label B. Dit gebeurt in principe zonder huurverhoging. Hierdoor voelen de huurders de daling van de energielasten rechtstreeks in hun portemonnee. Janine Gerardts-Godderij: “We vinden dat een goede huurwoning voor iedereen betaalbaar moet zijn. Met name voor mensen die niet zo’n grote portemonnee hebben. Een minimale verhoging en door te verduurzamen draagt daar aan bij”. Ook gebruikt De Veste de huurverhoging om te investeren in de woon- en leefomgeving van de wijken waarin haar woningen liggen. 

Instemming huurdersbelangenorganisaties

Zowel de corporatie als de huurdersorganisaties vinden de betaalbaarheid én de kwaliteit belangrijke thema’s. De huurdersbelangenorganisaties zijn dan ook erg blij met de beperkte huurverhoging en hebben allen ermee ingestemd.  

Huurbeleid

De lage jaarlijkse huurverhoging past in het pas opgestelde huurbeleid. Hierin staat dat de corporatie het belangrijk vindt dat alle sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor een brede doelgroep. Om te kunnen blijven investeren voert de Veste bij mutatie óók slechts beperkte huurverhogingen door. De huren komen zo nooit boven de aftoppingsgrenzen uit en blijven beschikbaar voor de primaire doelgroep. Dit is de groep huurders die in aanmerking komt voor huurtoeslag. 

Huurdersparticipatie

In afstemming met onze partners en huurdersvertegenwoordigers hebben wij invulling gegeven aan die nieuwe mogelijkheden die wij bieden in ons huurbeleid. Ook de komende tijd blijven wij de inbreng van onze partners een plek geven en onderzoeken we hoe wij huurdersparticipatie verder vorm kunnen geven. Zo zorgen we continue dat ons beleid aansluit bij onze huurders.

Share this page

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden