Terugblik op ambities en prestaties

Publicatiedatum: 27-06-2017

Bij De Veste vinden we het belangrijk om te weten hoe de organisatie presteert en wat wij nog kunnen verbeteren. Onlangs hebben we daarom een onderzoek naar onze partnerships laten uitvoeren. Daarin kijken we vooral vooruit en hoe we in de toekomst invulling kunnen geven aan de samenwerking met onze partners.

De uitkomsten van dit onderzoek lees je hier.

Terugblik

Om vooruit te kunnen is het soms ook goed om terug te kijken. Dit doen we met een visitatie, een moment waarop wordt teruggekeken op de ambities die zijn uitgesproken en de prestaties die we hebben behaald. Vanuit de Woningwet zijn we verplicht om ons eens in de vier jaar te laten visiteren. Dit jaar laten we ons door Raeflex visiteren over de periode 2013 tot en met 2016.

De visitatie

De visitatiecommissie spreekt met medewerkers van De Veste, huurdersvertegenwoordigers, de gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen. De voorbereidingen zijn inmiddels opgestart en eind juni vindt een kick-offbijeenkomst plaats. Begin juli start Raeflex de gesprekken met een aantal van onze belanghebbenden. We verwachten dat het visitatierapport in het najaar afgerond is en plaatsen deze op onze website op de pagina Publicaties.

Share this page

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden