"Onze relatie met De Veste is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen"

Publicatiedatum: 11-10-2017

“Voorheen waren huurdersverenigingen meer klachtenbureaus. Hier in Ommen hebben we niet zoveel klachten, want Ommenaren klagen niet zo snel”, vertelt Henk Schrijver, voorzitter van Verenigd Huurbelang Ommen. Bovendien heeft De Veste volgens hem de zaken met name qua onderhoud goed in de vingers. “En als er eens iets is, kunnen de huurders nu direct terecht bij de wijkconsulenten. Zij zijn aanwezig en aanspreekbaar in de wijken en ondernemen dan meteen actie.”

Hij vervolgt: “Sinds het aantreden van de nieuwe bestuurder van De Veste, Janine Godderij, worden we veel meer dan vroeger betrokken bij allerlei beleidszaken. Duurzaamheidsbeleid, huurbeleid, portefeuilleplan… Noem maar op. We worden nu geïnformeerd over alles wat speelt en gaat spelen. Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld uitgebreid betrokken geweest bij het realiseren van de prestatieafspraken met de gemeente. Dat was voor het eerst in de tien jaar dat ik dit werk doe.”

Schrijver geeft nóg een voorbeeld van een resultaat van de verbeterde samenwerking met De Veste: “Het komt voor dat oudere huurders verhuizen van een grote eengezinswoning met een relatief lage huur naar een duurdere seniorenwoning. We hebben samen met de huurdersverenigingen op Terschelling en in Hardenberg met De Veste afgesproken dat ze dan hun oude, lagere huurprijs behouden. Dat is nu onderdeel van het nieuwe huurbeleid.”

Om de huurders te informeren over het nieuwe huurbeleid werd een informatieavond georganiseerd, waarop massaal werd ingeschreven. Schrijver: “Daardoor kon het niet bij De Veste in huis, wat eerst het plan was. We moesten uitwijken naar Multifunctioneel Centrum de Carrousel, hier in Ommen. Er kwamen in totaal meer dan 180 mensen! Wij waren erbij, samen met iedereen van De Veste die ermee te maken had. Het was een goed initiatief en een erg geslaagde bijeenkomst.”

De nieuwe positie van de huurdersvereniging betekent voor het VHB-bestuur natuurlijk veel meer werk en investering van tijd. Schrijver: “We vergaderen ook veel met De Veste, vooral met de gebiedsconsulenten, Patricia Stronkhorst en Leonie Wijnholds. We worden door hen van tevoren, dus voordat we bijvoorbeeld een adviesaanvraag krijgen, geïnformeerd. Dat gebeurt op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Dat laatste typeert voor mij heel goed de huidige samenwerking met De Veste.”

VHB gaat natuurlijk niet in alles onvoorwaardelijk mee. Schrijver: “We zijn bijvoorbeeld absoluut tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Die wordt opgelegd door de overheid, dus daar kan De Veste weinig aan doen. Maar dit terzijde. Over onze relatie met De Veste kan ik alleen maar positief zijn. Net als over onze relatie met de gemeente trouwens. En ik constateer dat ook de relatie van De Veste met de gemeente goed is. We vullen elkaar met z’n drieën prachtig aan. Ook dat is een verbetering ten opzichte van vroeger.”

Om het werk van de VHB voort te kunnen zetten roept Henk andere huurders op om zich aan te melden als bestuurslid van de vereniging: “We zijn maar met z’n tweeën, terwijl een bestuur van minimaal vier leden wenselijk is. We zijn hard op zoek naar nieuwe leden, want het voortbestaan van onze vereniging staat op het spel. En dat zou zonde zijn van de goede samenwerking die we met De Veste hebben opgebouwd!”

Share this page

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden