Benchmark bevestigt onze gekozen koers

Publicatiedatum: 27-11-2018

Donderdag zijn de scores van de Aedes Benchmark gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Voor Woningstichting De Veste was de uitkomst ervan een bevestiging dat de reorganisatie die in 2015 startte op zijn plek is gevallen. Een sociale woningcorporatie die haar woningen toewijst aan de doelgroep, op koers ligt met haar duurzaamheidsambitie en blijft werken aan de tevredenheid van haar huurders. Zo behaalde zij wederom voor het prestatieveld beschikbaarheid en betaalbaarheid een A notering. Vanuit dat perspectief blijft zij haar organisatie ontwikkelen.

Het onderzoek dat de corporaties onderling met elkaar vergelijkt bevat vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid en dat leidt tot een A-, B-, of C-notering.

Op het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid, dat inzicht biedt in het maatschappelijk presteren van Corporaties, behaalt De Veste een A notering. Een bevestiging dat de sociale huurwoningen zowel beschikbaar zijn voor de doelgroep als ook aan hen worden toegewezen. Zo gaat 95,1% van de woningen naar huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens. En biedt zij haar huurders een huurprijs dat onder het landelijk gemiddelde ligt. Dat komt mede doordat de gevraagde huurprijs 63,0% is van wat maximaal, vanuit landelijke richtlijnen, gevraagd mag worden aan de huurder. Ons huurbeleid biedt een sterk sociaal karakter, dat past bij onze waarden, droom en ambitie. We denken met onze huurders mee en dat gaat over onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid en de prijs-/kwaliteitverhouding van onze huurwoningen, duurzaamheid en de nauwe samenwerking met huurdersverenigingen, gemeentes en andere partijen. 

Duurzaamheid en bedrijfslasten

Woningcorporaties zijn flink aan het verduurzamen. Gezamenlijk zijn zij op weg om de lange termijnambitie,  een gemiddeld energielabel B in 2021, te realiseren. De Veste heeft al een flink aantal woningen verduurzaamd en pakt tot en met 2019 in totaal zo’n drieduizend woningen aan. In het afgelopen jaar zijn hiervan 715 woningen aangepast en loopt zij in de pas met haar planning. Begin 2019 kan daardoor de ambitie van een gemiddeld energielabel B gerealiseerd zijn. In de benchmark is die inzet nog niet zichtbaar, maar wordt het effect ervan pas volgend jaar verzilverd. Dit jaar behaald zij een C notering.

In het onderdeel bedrijfslasten heeft zij deze in het afgelopen jaar weten bij te stellen en verlaagd. Ten opzichte van het gemiddelde van de branche bleef de notering op B staan. 

Tevreden huurders

Op het onderdeel huurdersoordeel heeft De Veste zich vergeleken met het onderzoek van 2017 verbeterd en steeg de waardering van de reparaties van een 7,4 naar een 7,5 en waardeerden de vertrekkende huurders ons met 0,2 meer met een 7,7. Vergeleken met andere corporaties is zijn wij hierin gegroeid van een C notering in 2017 naar een B notering nu. Tijdens de structurele klantonderzoeken blijft De Veste die waardering volgen en werkt zij door het optimaliseren van haar processen aan haar klanttevredenheid.

Aedes-benchmark

Het is de vijfde keer dat Aedes dit jaarlijkse benchmarkonderzoek doet. Maar liefst 90 procent van de woningcorporaties (291) deed mee. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle corporatiewoningen. De Aedes-benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit vijf onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF. Ook de Woonbond, de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Aw en het WSW zijn betrokken bij de ontwikkeling en de resultaten van de benchmark.

Share this page

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden