Terug naar overzicht

Werken aan sociale samenhang in Hardenberg

Hardenberg | Centrum

Over dit project

LIMOR, de bewoners van woonvoorziening De Mulderij en de wijkconsulent van De Veste in Hardenberg werken aan de sociale samenhang in de buurt. In augustus 2015 werden de persoonlijke verhalen van de bewoners in beeld gebracht en er werd een buurtkorffeest georganiseerd in februari van dit jaar. In 2017 krijgt dit succesvolle project een vervolg.

 


Over LIMOR

De Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden en mensen met psychische problemen en/of schulden.

Over De Mulderij

Woonvoorziening De Mulderij is een AWBZ erkende LIMOR-instelling in het centrum van Hardenberg.

Er wonen 21 cliënten met een zogenoemde zorgtoewijzing in zelfstandige woonunits. Ze worden daarbij ondersteund en begeleid.

Geaccepteerd worden

Ondanks dat ze hun leven (nog) niet op de rit hebben, willen de bewoners van De Mulderij graag geaccepteerd worden in en deel uitmaken van de buurt, meedoen met buurtinitiatieven en met respect worden behandeld. Door te werken aan de sociale samenhang in de buurt kan dat doel worden bereikt.

De Veste Buurtkans

De Veste Buurtkans, ons initiatief om mensen te stimuleren om ideeën aan te dragen die de buurt beter en leuker maken, gaf hiervoor de aanzet. LIMOR werd uitgedaagd om een initiatief op te zetten voor het blijvend vergroten van de leefbaarheid in De Mulderij en de buurt.

Persoonlijke verhalen delen

Om meer begrip te kweken en te proberen aansluiting te krijgen met de buurt, kwamen LIMOR en de bewoners van De Mulderij gezamenlijk met het initiatief om de verhalen van de bewoners (over de tegenslagen die ze hebben ondervonden en hoe ze daarmee zijn omgegaan) in beeld te brengen.

Buurtkorffeest

Het werken aan verbinding met de buurtbewoners werd afgetrapt met het organiseren van het buurtkorffeest, een feestelijke avond waarbij het kennismaken met elkaar en het delen van elkaars wensen centraal stonden.

Naast de bewoners van De Mulderij en de mensen uit de buurt waren ook de winkeliers, de wijkagenten en de wijkconsulent van De Veste aanwezig. Er werden allerlei ideeën verzameld, die een vervolg kregen én krijgen tijdens huiskamerbijeenkomsten. Ook wordt het opnieuw inrichten van het plein bij het complex verder uitgewerkt. LIMOR zet dit succesvolle project in 2017 voort.


Algemeen

 • Wijk Centrum
 • Plaats Hardenberg

Partijen

 • Projectleider Harry Blankenvoort
 • Eigenaar LIMOR
 • Locatie op kaart

   
  Annuleren

  Waarmee kunnen wij je helpen?

  Begin hier met zoeken!

  Geen resultaten gevonden